Lille pige falderKIDD opstår som regel hos børn der ikke er blevet behandlet for KISS symptomer. Der er tale om forstyrrelser/låsning eller dårlig funktion af de øvre nakkeled. Det medfører nedsat evne til at udføre tillærte bevægelser, samt nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk. Der ses ofte en tendens til klodsethed og mulige forstyrrelser af bevægeudvikling.  Symptomer opdeles i før-skolealderen og skolealderen, og vi fokuserer her på før-skolealderen

KIDD før skolealderen

 • Skæv hovedstilling
 • Dårlig koordination og usikker balance (problemer med grov- og finmotorikken, falder og slår sig ofte)
 • Problemer med forstoppelse
 • Sprogvanskeligheder
 • Hyperaktivitet og rastløshed
 • Savler
 • Søvnforstyrrelser

KIDD før-skolealderen: Skillegrænsen imellem KISS og KIDD barn ligger omkring 1 års alderen.

De fleste børn vil i denne alder være i oprejste stillinger. Barnet har selv kunnet udvikle og lære dette, selvom de er sprunget over det at kravle, ligge selvstændigt på maven, rejse sig m.m. Selv med blokering af de øvre nakkeled kan barnet udvikle sig, men de vokser ikke fra årsagen til KIDD symptomerne.

Med tiden vil blokeringer forsat påvirke deres udvikling, og børnene kan i en senere alder ses udfordret på fin- og grov motorikken.  Det ses f.eks. ved:

 • Besværet gang på trapper
 • Balanceproblematik ved cykel og leg med tendens til at snuble
 • Fravalg af aktiviteter, da børnene føler de kan være svære at udføre
 • KIDD børn kan samtidig også virke voldsomme og meget aktive ved individuelle eller fælles aktiviteter
 • Hyppigere udvikling af sprogproblemer ses ofte ifm. meget savlen og gylpen (selve sprogudviklingen kan forstyrres, hvor barnet kun har et lille ordforråd, ofte forbundet med dårlig udtale)

Udover at være en vigtig del i balance og motorisk udvikling, så spiller de øvre nakkeled også en vigtig rolle i forhold til opfattelse, bearbejdning og videre formidling af sanseindtryk.

Behandling

Behandlingen er ligesom med KISS relativ simpel. Barnet vil blive grundigt undersøgt og behandlingen består af lette tryk/justeringer til led samt udstræk af muskler og ledbånd i øvre del af nakken. Hvis barnet har låsninger i andre regioner af kroppen, kan der eventuelt også være behov for at behandle dem.

 

Læs om KISS – forstyrrelser i nakkehvirvlerne hos spædbørn

Læs mere om KIDD symptomer hos skolebarnet