Patientrettigheder

Klagemulighed

Ifølge Styrelsen for patientsikkerhed har du mulighed for at rapportér en utilsigtet hændelse, som patient eller pårørende, der er sket i klinikken eller et andet sted i sundhedsvæsenet. Du kan følge nedenstående link, som vil hjælpe dig med at rapportér en utilsigtet hændelse.
Styrelsen for patientsikkerhed 

 

Patienterstatning

Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel.

Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Patienterstatningen kan desværre ikke erstatte den smerte og sorg, som efterladte står tilbage med, hvis de mister en pårørende på grund af en skade. De kan heller ikke give erstatning, fordi en behandling ikke fører til den forventede helbredelse eller for følgerne af den sygdom, der blev behandlet for.
Patienterstatning

 

Patientens rettigheder.

• Patienter har ret til at få en udskrift af deres journaler. Disse skal udleveres senest 1 måned efter forespørgsel. 1. kopi er gratis.
• Der skal forelægge skriftligt samtykke fra patienten inden kopi af journal udleveres.
• Patienten kan altid gøre os opmærksom på urigtige oplysninger og de vil blive rettet.
• Ved anden afhenter af journaler skal der forelægge en fuldmagt, hvor fuldmagtshaver og fuldmagtsgivers CPR nr. står på.
• Formålet med opbevaring af persondata er, at kunne oprette journal i henhold til sundhedsloven.
• Persondata oplysninger kan komme fra patienten selv, fra dennes sundhedsordning eller anden offentlig instans.

Cookies

Cookies indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookies indstillinger betragtes det som din accept.